Avís legal

L'accés i utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari suposa que aquest accepta íntegrament els termes i condicions recollits en aquest Avís Legal i s'obliga a complir-los. En el mateix sentit s'obliga al compliment de les normes i observacions referides a la política de privacitat. Si ho desitja pot consultar aquesta normativa fent clic a l'apartat Privacitat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'informem que les dades generals d'aquest web són:

ASOCIACIÓN GRUPO TEATRO IMAGINA


Nº registre: 45971

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques / Generalitat de Catalunya
Domicili social: Cal Ninyo, C/ Major, 43
08830 Sant Boi de Llobregat
NIF entidad: G65687493
Telèfon de contacte:  623 151 321
E-mail: gtimagina@gmail.com
Web: http://www.gtimagina.org

Tots els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web i dels seus continguts pertanyen a Associació Grup Teatre Imagina i terceres persones relacionades o col·laboradores amb el Projecte Imagina.

L'usuari pot consultar i utilitzar tots els continguts de la mateixa quedant expressament prohibida la seva difusió en qualsevol mitjà i per a qualsevol fi sense l'autorització expressa dels seus propietaris.

Associació Grup Teatre Imagina es reserva el dret a iniciar les accions legals consideri oportunes per perseguir aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que incompleixin aquests termes o utilitzin indegudament els continguts o informació d'aquesta pàgina web en qualsevol dels seus formats.

 

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat