Intregració comunitària

Placeholder image

El Projecte Imagina pren com a eix de la seva activitat la realització de tallers de teatre donant lloc a una proposta oberta i transversal d'integració i participació comunitària adreçada a persones amb malaltia mental. En aquests espais, creativitat i teatre es transformen en motiu, eina i mitjà per al creixement personal. 

En rehabilitació psicosocial, aquest tipus d'activitats ofereixen un marc molt valuós per al desenvolupament i generalització d'habilitats personals. L'aprenentatge compartit, les capacitats cognitives en el seu conjunt, el creixement personal, l'escolta activa i empàtica, la confiança i el treball en equip, l'autocontrol i l'interès per l'exploració de noves tècniques i formats, són només alguns dels elements que ineludiblement formen part de les dinàmiques pròpies dels tallers de teatre.

El teatre és, preferentment, un acte col·lectiu i compartit. Amb el temps, el Projecte Imagina ha generat una forma de fer particular només possible gràcies a la implicació dels seus protagonistes. Cada acció és comesa de tots i suposa un objectiu comú, una construcció oberta que seria inviable sense la voluntat de compartir. "El fet d'actuar davant dels altres no només és un exercici de responsabilitat sinó que suposa el factor de dignificació i d'afirmació davant la resta del grup" (1).

Però, a més, el teatre també té un enorme potencial com a instrument educatiu i transformador de la cultura. En el Projecte Imagina, aquesta potencialitat constitueix un element clau de la nostra activitat i resulta especialment valuosa a l'hora de promoure accions educatives i de sensibilització col·lectiva que qüestionin els prejudicis i l'estigma que pesa sobre els malalts mentals .

.

    (1) IBÁÑEZ, N “El Théàtre du Fil en Barcelona”,  revista Educación Social, n. 13, 1999.

 

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat